Storno podmínky

Semináře a kurzy

Semináře a kurzy se konají při počtu minimálně pěti účastnic

Nebude-li tato minimální kapacita před začátkem semináře/kurzu naplněna, lze po domluvě již uhrazené kurzovné převést na vyhovující vypsaný termín či vrátit.

V případě zrušení účasti na semináři či kurzu, ze strany účastnice do 10 dní před jeho zahájením je vráceno 50 % z ceny kurzovného. Při zrušení účasti v termínu kratším než 10 dní se kurzovné nevrací. Své místo lze po domluvě převést na jinou osobou.


Jógové pobyty

Minimální počet účastníků pro jógové pobyty je 15 osob. Nebude-li tato minimální kapacita před začátkem pobytu naplněna, bude kurzovné již uhrazené účastníkem v plné výši vráceno.

V případě zrušení účasti na pobytu, ze strany účastníka do 10 dní před jeho zahájením je vráceno 50 % z ceny kurzovného. Při zrušení účasti v termínu kratším než 10 dní vrácení kurzovného není možné. Své místo lze po domluvě převést na jinou osobou


Skupinové lekce

Lekce se konají při počtu minimálně pěti účastníků.

Rezervace skupinových lekcí probíhá přes Rezervační formulář na webových stránkách HJT Brno. 

Svou rezervaci účastník ruší prostřednictvím e-mailu hjtbrno@gmail.com či na tel. č. 720 324 145 - nejpozději však 10 h před začátkem lekce. Pokud lekce nebude obsazena náhradníkem, bude naúčtován storno poplatek ve výši ceny rezervované lekce.